۱۷
بهمن

روش اجرای فعلی: پارک دالتون، بررسی اجمالی

پارک دالتون مرکز خریدی در مورتون (بخش درهام، انگلستان) با هزینه ساخت کلی و تقریبی ۲۰ میلیون پوند است. این پارک دارای تنوعی از کانوپی‌های دارای غشا پارچه‌ای است...

ادامه مطلب