۲۴
اسفند

انواع سازه‌های چادری

انواع سازه‌های چادری کشش در سازه‌های چادری به طور معمول با استفاده از سیم یا همان کابل حاصل‌ می‌شود. سازه‌های تراکمی که در نقطه مقابل سازه‌های کششی چادری قرار...

ادامه مطلب