۲۹
اسفند

چه کابل‌هایی در سازه چادری استفاده می‌شوند؟

به غیر از پارچه غشایی ، کابلهای مورد استفاده در سایبان پارچه ای نیز باید انتخاب شوند. قدرت و دوام و همچنین انعطاف پذیری و شعاع خم نقش مهمی...

ادامه مطلب