۲۷
اسفند

6 نکته مهمی که درباره سازه چادری باید بدانید!!!

6 نکته مهمی که درباره سازه چادری باید بدانید!!! 1- چادر،یک پوسته کششی یکپارچه نازک است که به وسیله یک ستون یا قوس فشاری نگه داشته می شود. 2-...

ادامه مطلب