۱۲
بهمن

سیستم‌های پارچه‌ای کششی به روش تیزه‌دره (بررسی فرودگاه فرودگاه بین‌المللی دنور)

سیستم‌های پارچه‌ای کششی به روش تیزه‌دره یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مورد استفاده در سازه‌های مختلف است. این سازه در ساختمان‌های مختلفی ساخته شده‌اند که سازه در آن از اهمیت...

ادامه مطلب