۲۷
اسفند

6 نکته مهمی که درباره سازه چادری باید بدانید!!!

6 نکته مهمی که درباره سازه چادری باید بدانید!!!

1- چادر،یک پوسته کششی یکپارچه نازک است که به وسیله یک ستون یا قوس فشاری نگه داشته می شود.

2- چادر نوعی متفاوت از سازه کابلی با انحنای مضاعف است که در آن فاصله بین کابل ها کاهش یافته و به صفر رسیده و سطح آن یک پوسته پیوسته گردیده است.

3- تکیه گاه ها در سازه های چادری ،وظیفه انتقال بار وزن چادر به پی را بر عهده دارند.تکیه گاه ها می توانند به صورت ستون(عمودی یا مایل) یا قوس باشند.

4- وظیفه کابل انتقال بار از چادر به تکیه گاه و مسلح کردن چادر می باشد.

5- نکته بسیار مهم در مورد سازه های غشایی یا کششی این است که آنها همیشه باید در کشش باشند.در غیر اینصورت با وزش باد مانند پارچه ای لخت و رها چین و چروک برداشته و قسمت های مختلف آن آنچنان به هم کوبیده می شوند که از بین میروند

6- مرحله نصب سخت ترین و پرهزینه ترین قسمت یک سازه ی چادری است.میزان تجهیزات ، زیبایی طرح را تغییر میدهد.