۲۱
دی

سایه‌بان صلح؛ موزۀ ملی جنگ جهانی دوم – نیواورلئیان، ایالات متحده

موزه ملی جنگ جهانی دوم یکی از جاذبه‌های مهم شهر نیواورلئان است. این مجتمع با داشتن حدود یک میلیون بازدیدکننده در سال، یکی از سه موزۀ پربازدید در ایالات متحده است. ارائه برنامه 325 میلیون دلاری تکمیل شده توسعه محوطه از سایبان صلح (ارائۀ تصویری مثبت از موزه ملی جنگ جهانی دوم).

با تشکر از کمک‌های سخاوتمندانه و خصوصی، موزه نسبتاً نوین با ساختمان‌ها و مضامین جدیدی که دائماً در حال گسترش هستند. یکی دیگر از این بخش‌ها، سقف است که به‌طور گسترده‌ای قابل مشاهده است که ساختمان‌های مختلف محوطۀ موزه را به هم وصل می‌کند و در سال 2017 تکمیل شده است.

«سایبان صلح» نماد سپری برای محافظت از همه سربازان و به‌ویژه کسانی اتلاق می‌شود که در جنگ جهانی دوم جنگیده‌اند؛ اما باید همچنان عنصری برای اتصال ساختمان‌های موزه باشد و در عین حال درخدمت بازدیدکنندگان برای محافظت از آفتاب باشد به دنبال این شعار نظامی ما همه با هم هستیم“. «سایبان صلح» با 50 متر ارتفاع، به نمادی برای منظره شهر نیواورلئان تبدیل شده است که تاکنون از ساختمان‌های نسبتاً کوچک در مقایسه با استانداردهای ایالات متحده تشکیل شده است.